Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu

Kontakt:
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu

adres:
Centrala
ul. Staszica 7-9
33-300 Nowy Sącz

tel.: (018) 443-84-08
tel./fax: (018) 442-06-06
email:

Prezes Zarządu: mgr Witold Gajdosz,

V-ce Prezes Zarządu ds. Ekonomicznych: mgr Andrzej Mach,

Dyrektor Handlowy: mgr Małgorzata Fałowska-Świderska,
- Dział Spraw Pracowniczych i Członkowskich - wew. 34, 30, 443-84-16,

- Dział Handlu i Marketingu - wew. 38, 18, 12, 31, 43, 58, 443-82-76, ,

- Kasa - wew. 26

- Dział Informatyki - wew. 27,

- Dział Administracyjno - Techniczny - wew. 20, 23, 443-84-52, 443-84-96,

- Dział Księgowości - wew. 45, 44, 444-28-42

- Stanowisko ds. BHP, OC i ochrony P/poż. - wew. 52

- Dział Rozliczeń wew. 44,

- Dekorator -

- Praktyczna Pani - (018) 442-15-11

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu