Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu

Zebranie Członkowskie

 

„SPOŁEM”

POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W NOWYM SĄCZU

serdecznie zaprasza na

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH

CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

w Ośrodku „Praktyczna Pani” przy ul. Żółkiewskiego 21a

 

 

1. Zebranie I odbędzie się w dniu 09 czerwca 2020 roku o godz. 1700

 

Obwód nr 1      Rejony: 

I      Stare Miasto

II     Centrum

III    Przydworcowe

IV    Szujskie

V     Wólki

IX    Kochanowskie

X     Przetakówka

XI    Barskie

XIII  Helena

 

2. Zebranie II odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 roku o godz. 1700

 

Obwód nr 2      Rejony:

VI    Millenium

VII    Nawojowskie

VIII   Dąbrówka Kaduk

XII    Gołąbkowice

XIV  Zamiejscowi

 

 

Porządek spotkania:

 

1. Otwarcie Zebrania. Zatwierdzenie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2019 rok oraz zamierzenia na 2020 rok.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.

4. Informacje o sprawach, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli w 2020 roku.

5. Dyskusja i podjęcie wniosków.

 

 

 

 

ZARZĄD „SPOŁEM” POWSZECHNEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW

W NOWYM SĄCZU

archiwum wiadomości
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu