Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Regały, meble sklepowe:

 
Spółdzielnia Społem
Ciąg regałów chłodniczych 6,25mb, wys. 2,2m - na sprzedaż - kwota 3000zł Netto(do negocjacji)

 Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji,
ul. Staszica 7-9 pok. Nr 20
telefon: (018) 443-83-52
lub 665 265 447
Centrala (018) 443-84-08, wew. 20 i 23

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu