PSS Społem w Nowym Sączu - wynajem lokali nowy sącz, pomieszczenia do wynajęcia, wynajem garaży, sprzedaż działek, nieruchomości

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu „Klub Przyjaciół Społem”.


Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 mają obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., opublikowane
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu „Klub Przyjaciół Społem” (dalej "Program") jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Nowym Sączu, ul. Staszica 7-9, 33-300 Nowy Sącz.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
 1. a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
 2. b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
 3. c) dezaktywacja punktów;
 4. d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
 5. e) wymiana punktów na nagrody;
 6. f) przyznanie nagrody przez Organizatora;
 1. w celach marketingowych;
 2. w celu przesyłania informacji handlowych;
 3. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 1. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 2. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 3. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:

 1. cel określony w pkt. 4. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować
 i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe  Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi
i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.klub.spolem.com.pl/kontakt/ oraz pod adresem mailowym klubprzyjaciolspolem@spolem.com.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także w siedzibie Organizatora.

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Sprzedaż działek-nieruchomości:

 
Spółdzielnia Społem
Działka pod budownictwo,  pow. 4173 m²
- ul. Makowicka. Nowy Sącz.

  Spółdzielnia Społem
Budynek pow. 125m wraz z działką o pow. 567m²
- ul. Nawojowska 45, nowy Sącz

  Spółdzielnia Społem
Wiata magazynowa z garażem i budynkiem usługowym pow. 192m, wraz z działką pow. 501m²
-ul. Podhalańska 16, Nowy Sącz

 
 Spółdzielnia Społem

Pawilon handlowy o poj. 133m² podpiwniczony wraz z działką o pow. 178m² przy ul. Wałowej 3 w Nowym Sączu.
   

Wynajem lokali:
 
 Spółdzielnia Społem

Powierzchnia biurowa 175,4m² w D.H. "LACH" ul. Grodzka 24
 Spółdzielnia Społem

Boks w parterze ok. 6m² - DH "LACH" ul. Grodzka 24


 Spółdzielnia Społem

Powierzchnia handlowa - 411m² - DH Lach - ul. Grodzka 24
 
Spółdzielnia Społem
 
Pomieszczenia Rynek 4 - 63m²
 
Spółdzielnia Społem

Pomieszczenie 15m² - Pasaż Wazów 6, Rynek 4

 
 Spółdzielnia Społem

Pomieszczenie - 83m² - Pasaż Wazów 6 -Rynek 4
 
 Spółdzielnia Społem

Pomieszczenie 17 i 37m² - ul. Armii Krajowej 15
 Spółdzielnia Społem


Pomieszczenie 125m² i 50m² - ul. Limanowskiego 12

 

 
 Spółdzielnia Społem

Lokal uzytkowy pow. 105,67m² - ul. Grunwaldzka 138

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji,
ul. Staszica 7-9 pok. Nr 20
telefon: (018) 443-83-52
lub 665 265 447
Centrala (018) 443-84-08, wew. 20 i 23

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu