Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Sprzedaż działek-nieruchomości:

 
Spółdzielnia Społem
Działka pod budownictwo,  pow. 4173 m²
- ul. Makowicka. Nowy Sącz.

 
 Spółdzielnia Społem

Sklep nr. 47 o powierzchni 151m² usytuowany przy ul. Długosza 35 w Nowym Sączu na działkach: nr. 96/2 w obrębie 73, pow. 207m² - dzierżawa od Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 95/2 w obrębie 73, pow. 80m² - użytkowanie Urząd Miasta Nowego Sącza.
   

Wynajem lokali:
 
  Spółdzielnia Społem

Powierzchnia biurowa 175,4m² w D.H. "LACH" ul. Grodzka 24
 
  Spółdzielnia Społem

Pomieszczenie 63m² - Rynek 4
 
  Spółdzielnia Społem

Pomieszczenia 15m² oraz 42,1m² - Pasaż Wazów 6, Rynek 4
 
  Spółdzielnia Społem

Pomieszczenie 83m² - Pasaż Wazów 6, Rynek 4
 
  Spółdzielnia Społem

Sklep nr. 47 pow. 151m² - ul. Długosza 35 

 

  Spółdzielnia Społem

 

Trzy Kioski pow. 45m - Plac Słowackiego
  Spółdzielnia Społem

 

Lokal o pow. 11m² - ul. Staszica 7-9

 

  Spółdzielnia Społem

 

Lokal o pow. 286,7m² w sklepie 48 - ul. Limanowskiego 12

 

 

  Spółdzielnia Społem

 

Lokale/pomieszczenie Pasaż Wazów 6, Rynek 4; I pow. 60m². II 18m²
 
   Spółdzielnia Społem
Lokal o pow. 37m² w Praktycznej Pani II, ul. Żółkiewskiego 21a
 
 
   Spółdzielnia Społem
Lokal o pow. 15m² w Sklepie nr. 25, ul. Armii Krajowej 15
 

 

   Spółdzielnia SpołemPomieszczenie magazynowe o pow. 16m² wraz z wiatą, ul. Lwowska 68

 

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Administracji,
ul. Staszica 7-9 pok. Nr 20
telefon: (018) 443-83-52
lub 665 265 447
Centrala (018) 443-84-08, wew. 20 i 23

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu