Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Działalność charytatywna:

Dostrzegając potrzebę niesienia pomocy staramy się  angażować  w działalność charytatywną. Z troską i zaangażowaniem reagujemy na problemy potrzebujących, dlatego każdego roku staramy się aktywnie odpowiadać na kierowane do nas prośby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu