Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
Koło seniorów:

Pamiętając o naszych byłych pracownikach został założony klub Seniora, który obecnie zrzesza 100 osób.

    
Członkowie stowarzyszeń zarażają się pasją, tworzą trwałe więzi przyjaźni, doskonale się bawią. W ramach działalności klubów  możliwe jest niemal wszystko. Nasi Seniorzy  mają odpowiednią dawkę kultury oraz rozrywki, wolny czas spędzają na spotkaniach okolicznościowych wyjazdach plenerowych oraz na wycieczkach.  

 

 

 

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu