Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
 Skład Rady Nadzorczej PSS "Społem" w Nowym Sączu:
  
 
 • Jadwiga Chrząstowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Barbara Lupa –  Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
 • Elżbieta Kaczwińska – Sekretarz Rady Nadzorczej 
 • Ewa Błajek – Członek Rady 
 • Anna Porębska – Członek Rady  
 • Małgorzata Jurkowska – Członek Rady 
 • Teresa Wojnar – Członek Rady 
 • Wanda Zapolska – Członek Rady 
 • Stanisława Mężyk – Członek Rady 
 • Janina Bocheńska – Członek Rady 
 • Maria Tokarczyk  - Członek Rady

 

Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu