Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu
 Skład Zarządu PSS "Społem" w Nowym Sączu:
 
  • mgr Witold Gajdosz – Prezes Zarządu
  • mgr Andrzej Mach – Wice Prezes Zarządu ds. Ekonomicznych 
  
Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Nowym Sączu